Zahajujeme zimní humanitární opatření!

Centrum sociálních služeb Praha koordinuje z pověření Hlavního města Prahy od 1.12.2022 do 31.3.2023 tzv. „Zimní humanitární opatření“, v rámci kterých zajišťuje společně s partnerskými organizacemi (naděje, armáda Spásy, Charita, Jako Doma, Medici na ulici, VZS Hippocampus a mnoho dalších) na území HMP možnost ubytování a péče o osoby bez přístřeší.

Je zřejmé, že lidé bez domova potřebují naši pomoc a to zejména v zimním období. Průzkumy (Median, 2020) prokázaly, že jsou z více než 2/3 nemocní, křehcí, tělesně či duševně devastovaní a mnohdy z různých důvodů nedosáhnou na pomoc ze strany státu a obce, která je dostupná ostatním. Každá pomoc poskytovaná s pochopením pro konkrétní situaci osoby bez domova a její specifické potřeby je důležitá. V určitých situacích může dokonce zachránit lidský život. 

Zimní humanitární opatření tak zahrnují výrazné rozšíření terénní práce o noční hodiny, dodatečné noclehy (noční i v režimu 24/7 pro zvláště zranitelné a nemocné) v řádu stovek lůžek, výdej humanitární stravy, oblečení a další služby.

Pokud se dostanete do situace, kdy na takového člověka bez přístřeší narazíte, neotálejte s pomocí. Všechny typy a postupy naleznete v naší metodice pro práci s lidmi bez přístřeší. Ta vychází z dobrých praxí a domluvených postupů s dalšími orgány (záchranná služba, PČR, MP,…).

Umožněme společně lidem na ulici přežít,… protože pomáhat druhým je normální. Děkujeme.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *