Praha zahájila zimní humanitární opatření

V pátek 1. prosince 2023 spustila Praha zimní humanitární opatření pro lidi bez domova, která budou fungovat až do 31. března 2024. Město posílilo terénní služby a zajistilo více jak 600 lůžek v noclehárnách a zařízeních s nepřetržitým provozem na celém území metropole. Centrum sociálních služeb Praha je jako příspěvková organizace hlavního města koordinátorem této pomoci.

Zimní humanitární opatření umožňují lidem bez domova přečkat mrazivé dny a noci v přijatelných podmínkách. Tuto zimu mají k dispozici více jak pět set lůžek v pěti noclehárnách, přes sto dvacet lůžek ve dvou zařízeních s nepřetržitým provozem a fungují také dvě noční hygienická centra. Zároveň jsou zavedena i další opatření, jakými jsou například rozšířený provoz denních center tak, aby byl vykryt čas mezi jejich zavírací dobou a otevírací dobou nocleháren, nebo posílení denních i nočních terénních programů, které identifikují ohrožené osoby přímo v terénu.

Také letos všechna tato opatření nad rámec svých obvyklých činností pro hl. m. Prahu koordinuje Centrum sociálních služeb Praha. Vedle samotné koordinace poskytlo svá ubytovací zařízení, posílilo vybrané služby a prostřednictvím dispečinku bude propojovat organizace a instituce zapojené do systému zimních opatření, evidovat potřeby a kapacity jednotlivých zařízení apod. Vede také Intervenční tým, jehož úkolem je zlepšení spolupráce zejména s nemocnicemi při propouštění osob bez domova po ošetření či hospitalizaci.

„Vůbec poprvé jsme v rámci zimních opatření zajistili také krizová lůžka v nemocnicích, abychom měli jistotu, že bude o potřebné, kteří potřebují urgentní péči a ošetření, vždy postaráno. Moc děkuji oběma nemocnicím, které mi vyšly vstříc. V Nemocnici Na Františku tak budou k dispozici čtyři lůžka a další tři v Nemocnici následné péče ve Vysočanech. Zároveň se nám podařilo navýšit oproti loňskému roku i počet lůžek v noclehárnách z 598 na 620,“ říká Alexandra Udženija, náměstkyně primátora hl. m. Prahy pro oblast sociálních věcí a zdravotnictví.

Realizace zimních humanitárních opatření by nebyla možná bez podpory a spolupráce s Městskou policií hl. m. Prahy, Policií ČR, Zdravotnickou záchrannou službou hl. m. Prahy, Protialkoholní záchytnou stanicí nebo sociálními kurátory městských částí. „Starost o potřebné by se také neobešla bez zapojení neziskových organizací Naděje, Armáda spásy, Arcidiecézní charita, Farní charita, R-Mosty, K srdci klíč, Hippocampus, Jako Doma, Sananim, Drop In, Progressive, Medici na ulici a mnoha dalších,“ doplňuje předseda Výboru pro rodinnou politiku a sociální oblast Zastupitelstva hl. m. Prahy Pavel Mareš.

„Pomoc se každým rokem daří stupňovat i díky všímavosti veřejnosti a lidí, kterým není život jejich spoluobčanů bez domova lhostejný – oslovují je a zjišťují, zda nepotřebují pomoc. Za to jim velmi děkujeme. Jen společnými silami je možné v co největší míře zajistit ochranu zdraví i života lidí bez domova na území hlavního města,“ uzavírá ředitel Centra sociálních služeb Praha Roman Béla.

https://www.csspraha.cz/zho

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *